Generell informasjon til LIS1

Finnmarkssykehuset har til sammen 32 stillinger for lege i spesialisering, hvorav 18 i Hammerfest og 14 i Kirkenes.

Utdanning av LIS-1 tilbys ved: 

 • ​Hammerfest sykehus 
 • Kirkenes sykehus 
 • Klinikk Alta (tredelt LIS 1 Kir/med/psyk fra vår 2022)​

Oppstart 

 • Offisiell oppstart 1.mars og 1.september.​

Varighet 

Stillingens varighet er totalt 18 måneder, hvorav 12 måneder er i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. 

LIS 1-stillingene utlyses på Helsedirektoratets stillingsportal omtrent seks måneder før oppstart, og i henhold til nasjonale frister.

Helsedirektoratets stilllingsportal
Innstillingsutvalgene ved henholdsvis Kirkenes sykehus og Hammerfest sykehus består av arbeidsgivere fra Finnmarkssykehuset og arbeidsgiver fra aktuelle kommuner i henholdsvis Vest-Finnmark eller Øst-Finnmark, samt tillitsvalgt fra DNLF/YLF.

Innstillingsutvalgene behandler og rangerer søkere ut i fra følgende kriterier:
Formelle kriterier

 • LIS1-lisens/autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Ved tvil dokumentert gjennom språktest.
 • Gode referanser.

Kriterier som vektlegges

 • Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til kommunikasjon med pasienter og kolleger.
 • Interesse for å jobbe i kommune- og spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Erfaring fra lønnet arbeid som lege (evt med lisens)
 • Kandidater med lokal tilhørighet kan foretrekkes hvis søkerne ellers er likt kvalifisert.
 • Språkkunnskap i tillegg til norsk: samisk, russisk og finsk.
 • Flerkulturell kompetanse.

Ut fra en helhetsvurdering, og med utgangspunkt i kvalifikasjonene/kriteriene som opplyst i utlysningsteksten, utarbeides det en innstillingsliste. Tilbud sendes ut i henhold til nasjonale frister.​​

Finnmarkssykehuset har tilbud om bolig i henhold til A2-avtalen (spekter.no)​, samtidig som flere benytter seg av private tilbydere. ​

LIS 1 har rett til dekning av reise- og flytteutgifter. 

Les mer på Helsedirektoratet sine sider​

LIS 1 som får avbrutt LIS 1 tjenesten pga. svangerskaps- eller fødselspermisjon, skal ha rett til å fortsette sin LIS 1 tjeneste ved samme tjenestested etter endt permisjon.

Dersom tjeneste for LIS 1 blir utsatt eller avbrutt grunnet svangerskaps- og foreldrepermisjon med rett til ytelse fra folketrygden, opprettholdes ansettelsesforholdet i permisjonstiden med tilsvarende forskyvning av fratreden.

Sist oppdatert 01.10.2021