Legerekrutteringstiltak

Finnmarkssykehuset kan tilby følgende rekrutterings- og stabiliseringstiltak for LIS 2/3.

Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus. Foto: Eirik Palm

Stipendordninger

Stipendavtale med LIS 2/3 under eksternt spesialiseringsløp: 220.000kr pr år med bindingstid 1:1​ etter ferdig spesialisering. 

For utfyllende informasjon kontakt evy.adamsen@finnmarkssykehuset.no

Rekrutteringsstillinger ​

  • Rekrutteringsstilinger til utprøving av fagområde 
  • ​Rekrutteringsstillinger i påvente av ledig LIS 2/3 stilling

En slik stilling tilbys i samarbeid med leder i påvente av ledig LIS 2/3 stilling og/eller for utprøving av fagområde. 

For utfyllende informasjon kontakt evy.adamsen@finnmarkssykehuset.no

​Hospitering for nyutdannende ferdige spesialister

Legespesialister i Finnmarkssykehuset som arbeider i små fagområder eller som enespesialister, kan etter endt spesialisering i samarbeid med sin avdelingsleder søke om midler til hospiteringsperioder ved samarbeidsforetak. Midlene dekker lønn, reise og opphold for legespesialisten, og eventuelle vikarutgifter til avdelingen. Leder retter en henvendelse til rekrutteringsrådgiver Evy Adamsen.

For å se om dette kan gjelde for ditt fagområde og for utfyllende informasjon kontakt evy.adamsen@finnmarkssykehuset.no

Sykehus- og klinikkspesifikke tiltak

  • Stipendavtale for LIS 2/3 (informasjon kommer). 
Sist oppdatert 07.08.2023