Lokale utdanningsutvalg

Lokale utdanningsutvalg (LUU) skal bidra til å kvalitetssikre alle sider ved LIS2/3 utdanningen i Finnmarkssykehuset HF slik at vi kan ha en av de beste LIS2/3 utdanningene i Norge.

  • LUU (Lokale utdanningsutvalg) er dannet for hver spesialitet som FIN tilbyr spesialiseringsløp for LIS 2/3 i.
  • LUU er satt sammen av en overlege fra hver lokasjon i FIN som er definert som læringsarena for LIS 2/3 i spesialisering. LIS 2/3 er også representert.
  • LUU leder utpekes av klinikksjefene ved styringsgruppa for LIS 2/3 utdannelsen i FIN. LUU leder er som regel også utdannings ansvarlig o​verlege (UOA​) i Finnmarkssykehuset i aktuelle fag.​
  • LUU -leder/UAO representerer FIN i sin spesialitet i regionalt utdanningsutvalg (RUU), et rådgivende organ for regionaltutdannings kontor ( Reg. ut) ​i Helse Nord med kontorsted Tromsø.

Medlemmer

Medlemmer i LUU

Mandat 
Mandatet for LUU finner du her

Sist oppdatert 12.02.2024