Ansvar og oppgaver ved innleggelse av øyeblikkelig hjelp-pasient

Disse retningslinjene skal bidra til å sikre god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og de somatiske sykehusene i Finnmark i de tilfeller det er enighet om at det foreligger behov for innleggelse av øyeblikkelig-hjelp pasient, men hvor det sykehus som mottar henvendelsen har vansker med å motta pasienten.

Sist oppdatert 11.04.2024