Gjestearbeidere – rutiner ved elektiv henvisning

Når en allmennlege henviser pasienter til utredning/behandling ved en av Finnmarkssykehusets institusjoner, så følger dessverre verken pasientens telefonnumre eller adresser med henvisningen.

​Sykehuset har kun adressen fra folkeregisteret å forholde seg til. For pasienter med utenlandsk adresse har man ingen adresse i det hele tatt.

Dersom man ønsker å sikre at pasienten blir innkalt fra midlertidig/lokal adresse i Finnmark, må den midlertidige adressen og gjerne telefonnummeret angis i fritekst i feltet der kliniske opplysninger er anført.

Sist oppdatert 07.09.2023