Prosedyre PR25503

Innleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingen

Prosedyren omhandler Kirkenes sykehus. Den er utarbeidet for å sikre at barn som innlegges på barneavdelingen Hammerfest sykehus og/eller UNN med ambulansefly blir ivaretatt på en forsvarlig måte og får nødvendig behandling på Klinikk Kirkenes i påvente av videre flytransport.

NB!

Originalen er publisert i Helse Nords felles elektroniske kvalitetssystem DocMap, og versjonen på internett er en kopi.

Sist oppdatert 07.09.2023