Fastlegesamarbeid

Finnmarkssykehuset inviterer til årlig dialogmøter med fastleger i Finnmark. I tillegg vedtok OSO-Finnmark i 2018 å etablere fastlegeråd i Finnmark.

Årlige samarbeidsmøter med fastleger i Finnmark

Hensikten med møtet er å bidra til informasjon og dialog mellom sykehusene og klinikkene i Finnmarkssykehuset og fastleger i Finnmark. 

​Møtet arrangeres i utgangspunktet fysisk og digitalt fire steder i Finnmark (Karasjok, Hammerfest, Alta og Kirkenes). Fra Finnmarkssykehuset vil klinikkleder med avdelingsledere og leger delta. I tillegg deltar medisinsk fagleder og samhandlingsrådgiver​.

Fastlegerådet​​

Rådet består av fire representanter kommunene, og fire representanter fra Finnmarkssykehuset. Rådet skal fungere som en møteplass for fastlegene og helseforetaket. ​

Espen Rafaelsen - leder 
Sør-Varanger kommune

Siw Blix - sekretariat 
Samhandlingssjef - Finnmarkssykehuset 

Petter Bye 
Alta kommune 

Bjørn Nordvang
Nordkapp kommune 

Michael Strehle
Fag, forskning og samhandling - Finnmarkssykehuset 

Frøydis Nilsen
SANKS - Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset 

Bjørn Wembstad
Medisinsk avdeling - Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset 

Ståle Nygaard
Medisinsk avdeling - Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset

Varamedlemmer: 

Kjell Magne Johnsen 
Tana/Nesseby kommune​

 1. OSO gir sin tilslutning til opprettelse av fastlegeråd i Finnmark. 
 2. OSO ber partene legge til rette for deltakelse i rådet. 
 3. OSO anbefaler at rådet består av: 
  1. 4 representanter fra kommunene slik at både Øst-Finnmark, Midt-Finnmark og Vest-Finnmark er representert 
  2. 4 representanter fra Finnmarkssykehuset slik at både psykisk helsevern og somatikk er representert. 
 4. OSO anbefaler ved oppstart at det tilstrebes 2-3 årlige møter.
 5. Oppgaver for Fastlegeråd er: 
  1. Gi råd i saker hvor Finnmarkssykehuset ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene 
  2. Gi råd om Finnmarkssykehuset ønsker å implementere nye rutiner som påvirker samhandling med fastlegene 
  3. Gi råd/foreslå nye rutiner og tilbud i Finnmarkssykehuset. 
  4. Dersom det er uenighet mellom fastlegerådet og Finnmarkssykehuset bør slike saker bringes inn for OSO.
  5. Fastlegerådet lager referat fra sine møter som distribueres til kommunene og til Finnmarkssykehuset. Slike referat skal gjøres tilgjengelig på Finnmarkssykehusets hjemmesider/«Legesia


  2024

   2023    Arkiv     Sist oppdatert 17.03.2023