Helsefelleskapet Finnmark

Helsefellesskapet har som mål å få et tettere og forpliktende samarbeid til det beste for våre innbyggere.

Helsefellesskapet har et særskilt ansvar for å bidra til utvikling av likeverdige tjenester for den samiske befolkningen.

Les hele Rásttigáisáerklæringen.

Overordnet samarbeidsorgan

Helsefellesskapet erstatter det som tidligere het overordnet samarbeidsorgan (OSO). Les mer om tidligere OSO her. 

Sist oppdatert 16.04.2024