Lokale faglige samarbeidsorganer

Lokale faglige samarbeidsorganer er partssammensatte, lokale, rådgivende organer mellom kommunene og sykehusene.

​Organene kan ta lokale beslutninger på vegne av alle kommunene og tilhørende sykehus i saksområder som avgrenses av det gitte mandatet og føringene fra OSO (overordnet samarbeidsorgan), og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og helseforetaket.​

Lokaltfaglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark 

Lokaltfaglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark

Formål

Formålet er å styrke samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenestens institusjoner i institusjonenes «nedslagsområde». Lokalt samarbeidsorgan er knyttet til lokalsykehusfunksjonene og den kommunale helse- og omsorgstjeneste.

Viktige temaområder for utvalgene er pasientforløp, kompetanseutvikling og E-helse (bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren) og andre samhandlingsprosjekter.

Utvalgene skal bidra til at tjenesteavtalene er kjent, samt bidra til oppfølging av tjenesteavtalene.

Utvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av OSO, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ.​​​

Mandat

Mandat for lokale faglige samarbeidsorgan

Sist oppdatert 31.08.2023