Lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark

Det lokale faglige samarbeidsorganet er et partssammensatt, lokalt, rådgivende organ mellom kommunene og Hammerfest sykehus.

Logo, firmanavn
 • Alta kommune
 • Hammerfest kommune
 • Hasvik kommune
 • Karasjok kommune
 • Kautokeino kommune
 • Loppa kommune
 • Måsøy kommune
 • Nordkapp kommune
 • Porsanger kommune
 • Gamvik/Lebesby kommune

Jørgen Nilsen – Nestleder LFSO
Klinikksjef Hammerfest sykehus

Kirsti Høylo Larsen- sekretær LFSO                                                                     Samvalgskoordinator Hammerfest sykehus                             

Anna Kristine Hansen-Leder LFSO
Hammerfest kommune 

Vara:

Katrine Markussen
Hammerfest kommune

Tarja Minkinnen
Hasvik kommune

Helge Bjøru
Nordkapp kommune

Vara:

Anne-Trine Elde
Nordkapp kommune

Tom Erling Henriksen
Alta kommune                                                 

Vara:
Helena Marie Hykkerud
Alta Kommune                                                                                                             

Sabine Bader                                                                                                           
Kommuneoverlege
Loppa kommune                                                                                           

Arnstein Larsen
Måsøy Kommune

Vara:
Anne Amundsen, enhetsleder sykehjemmet
Måsøy kommune

Christina Korslund 
Porsanger kommune                                              

Stine Rolstad
Enhetsleder hjemmesykepleien
Karasjok kommune

Veronje Ingebrigtsen
Enhetsleder sykeavdelingen
Karasjok kommune

Anne Lajla Karlstad  
Kommuneoverlege
Kautokeino kommune 

Muna Larsen
Gamvik/Lebesby kommune

Vara:
Unni Mari Lindstrøm

Amund Peder Teigmo
Klinikksjef, Sàmi Klinihkka

Vara:
Britt Irene Øvregård 

Helge Hansen
Konst. klinikksjef Klinikk Alta 

Vara:
Tone Mauseth
Klinikk Alta

Bjørn Wembstad
Hammerfest sykehus, overlege

Marianne Ingvaldsen
Hammerfest sykehus, Enhetsleder, kir.

Kristine Hansen
Hammerfest sykehus, Ass. enhetsleder kir.

Bryndis Rogde
Hammerfest sykehus, Enhetsleder Psykiatri og rus

Maiken Julianne Brevik
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Assisterende fylkeslege 

Vara:

Monica Birkeland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Seniorrådgiver

Alf Bjørn
Brukerutvalget

Vara:
Kjell Magne Johansen

 • ​​3. februar
 • 2. juni
 • 15. september
 • 8. desember

2023

  Arkiv tidligere år ​​

    

   Sist oppdatert 07.09.2023