Strategisk samarbeidsutvalg (SU)

Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom kommuner og Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker med større økonomiske og administrative konsekvenser.

​Utvalget vil følge opp de føringer som er gitt av partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket delegerer makt og myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge parter ved konsensus innenfor de rammer som er vedtatt. 

Strategisk samarbeidsutvalg blir tilsvarende tidligere OSO, men med litt annen representasjon. Det er opp til kommunene og administrerende direktør å oppnevne representanter, men det anses som viktig at representantene har beslutningsmyndighet. Den kan være direkte eller delegert. ​

Ole Hope, leder
Finnmarkssykehuset 

Vara: Vivi Brenden Bech, Finnmarkssykehuset

Jørgen Nilsen
Finnmarkssykehuset

Vara: Bjørn Wembstad, Finnmarkssykehuset

Rita Jørgensen
Finnmarkssykehuset

Vara: Lise Beate Dalsatunet, Finnmarkssykehuset 

Helge Hansen
Finnmarkssykehuset

Vara: Trond Carlson, Finnmarkssykehuset 

Amund Peder Teigmo
Finnmarkssykehuset

Vara: Britt Øvregård, Finnmarkssykehuset 

Anna K. Hansen
Hammerfest kommune

Vara: Arnstein Larsen, Måsøy kommune 

John Helland
Alta kommune

Vara: Helge Bjøru, Nordkapp kommune

Britt Larsen Mehmi
Vadsø kommune 

Vara:

Unni Mari Lindstrøm
Gamvik kommune 

Vara: 

Berit Regine Laiti 
Karasjok kommune

Vara: Kent Ailo Hætta, Kautokeino kommune

Siw Blix (sekretær) 
Samhandlingssjef, Finnmarkssykehuset

Medlemmer med møte- og talerett

Solveig Methi
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 

Mette Eriksen
Pasient- og brukerombud

Evy Fjellstad
Ansattrepresentant, Finnmarkssykehuset

Vara: Frank Pleym Stokvold, Finnmarkssykehuset

Aron Haraldsen
Ansattrepresentant, Sør-Varanger kommune

Anne Grethe Olsen
Fylkeslege

Vara: Marit Zahl

Marion Høgmo
KS 

Vara: 

Silje C. Wangberg
UiT representant

Vara: Astrid Gramstad, UiT

Møteinnkallinger og sakspapirer

Her finner du møteinnkallinger og sakspapirer for møtene i 2023 og i 2024. 

  Protokoller

  2024

      2023

        Sist oppdatert 17.04.2024