Overordnet samarbeidsorgan

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som avgrenses av overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket.

​OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO har ti medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen. hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har fem medlemmer hver. Kommunenes medlemmer oppnevnes av styret i KS Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig kompetanse, og én av disse skal være kommuneoverlege. Finnmarkssykehusets medlemmer oppnevnes av foretaksdirektøren. 

Øvrige medlemmer med møte- og talerett: Én pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, én representant fra KS samt ansatterepresentasjon ved at ansattes organisasjoner kan møte med to representanter, én fra kommunene og én fra Finnmarkssykehuset.

Sekretariat: Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset

Kommer.

Bente Moen (Leder)
Helse- og omsorgssjef  Porsanger kommune
bente.moen@porsanger.kommune.no

Vivi Brenden Bech (Nestleder)
Konst. Adm. direktør, Finnmarkssykehuset
siri.tau.ursin@finnmarkssykehuset.no

Rita Jørgensen
Klinikksjef Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset
rita.jorgensen@finnmarkssykehuset.no

Line S. Grongstad
Konst. Kvalitets- og utviklingssjef, Finnmarkssykehuset
vivi.brenden.bech@hammerfest.kommune.no

Leif Vidar Olsen
Rådmann, Hammerfest kommune
leif.vidar.olsen@hammerfest.kommune.no

Helge Bjøru
Kommuneoverlege, Nordkapp kommune
helge.bjoru@nordkapp.nhn.no

Fiona Sahl
Kommunalsjef, Vadsø kommune
Fiona.Sahl@vadso.kommune.no

Britt Larsen Mehmi
Kommuneoverlege Vadsø kommune
britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no

Vera Meyer
Helse- og omsorgssjef, Loppa kommune
vera.meyer@loppa.kommune.no

Harald Sunde
Medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset
Harald.Gunnar.Sunde@finnmarkssykehuset.no

Lise Beate Dalsaunet
Enhetsleder kirurgi, Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset
Lise.Beate.Dalsaunet@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Wembstad 
Avdelingsleder/overlege indremedisin, Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no

Lens Elisabeth Nielsen
Klinikksjef, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset
lena.elisabeth.nielsen@finnmarkssykehuset.no

Jørgen Nilsen
Klinikksjef, Hammerfest sykehus
jørgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no

Bjørn Atle Hansen (vara for Leif Vidar Olsen)
Rådmann, Alta kommune
Bjorn-Atle.Hansen@alta.kommune.no

Jan Eggesvik (vara for Helge Bjøru)
Kommuneoverlege, Lebesby kommune
jan.arild.eggesvik@lebesby.kommune.no

Anu Saari (vara for Fiona Sahl)
Virksomhetsleder, Tana kommune
anu.saari@tana.kommune.no

Elisabeth Larsen
(vara for Britt Larsen Mehmi)
Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, Sør-Varanger kommune
Elisabeth.Larsen2@sor-varanger.kommune.no

Kjell Magne Johansen
Brukerrepresentant, Hammerfest 
kjellmagnejohansen

Kicki Eriksson Nytun
Ansatterepresentant Norsk Sykepleierforbund
kicki.eriksson.nytun@finnmarkssykehuset.no 

Trond Mikkola
Ansatterepresentant Fagforbundet
tmk@svk.no

Marit Gansmo
Assisterende fylkeslege
fmfimaga@fylkesmannen.no

Lisa Friborg
Rådgiver helse og velferd KS Nord-Norge
Lisa.Friborg@ks.no

Linda Okstad
Assisterende instituttleder, UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
linda.a.okstad@uit.no

Solbjørg Henningsen
Brukerrepresentant
vengsoy@live.com

Ole I. Hansen (Fagforbundet)
Ansatterepresentant
vara for Kicki Eriksson Nytun
Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no

Aron Haraldsen
HTV KS, Vadsø kommune
vara for Trond Mikkola
aron.haraldsen@vadso.kommune.no

Unn Martinsen (KS)
vara for Lisa Friborg
unn.martinsen@ks.no  

Trine Lise Edvardsen
(UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet)
Vara for Linda Okstad
trine.l.edvardsen@uit.no

Bjørn Øygard
Assisterende fylkeslege
Vara for Marit Gansmo
fmfiboy@fylkesmannen.no

2021

    ​​​

     

    Vedtekter

    Sist oppdatert 11.04.2024