Styrende dokumenter

Her finner du styrende dokumenter for Helsefellesskapet Finnmark vedtatt av det overordnede Partnerskapsmøtet i februar 2022.

​Helsefellesskapets styrende dokumenter

Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget av helsedirektoratet for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. I nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og Helsedirektoratet.​

Nyhetsbrevene og annet om helsefellesskapene finner du på helsedirektoratets nettsider​.​
Sist oppdatert 05.09.2023