Sykdomsforståelse i et antropologisk perspektiv

Forelesning ved SANKS FoU rådgiver Renathe Aspeli Simonsen.

 
Sist oppdatert 28.12.2020