Den akuttmedisinske kjeden:

Følger pasientene i sanntid

Ambulansebilene i Finnmark bytter nå ut papirjournaler til fordel for digitale pasientjournaler. Dermed kan helsepersonell følge pasientens tilstand i sanntid hele veien inn til mottaket. I løpet av senhøsten skal P-epj være innført.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 02.06.2023
Sist oppdatert 11.04.2024

Bilde av Borgar Pedersen inne i ambulansebilen.

Borgar Pedersen er med i testmiljøet knyttet til innføringen av P-epj. Foto: Jon Are Aslaksen, Finnmarkssykehuset

Denne uka har Klinikk prehospitale tjenester montert utstyr i ambulansebilene i Alta og Hammerfest, og arbeidet fortsetter utover sommeren. Frem til høsten skal til sammen 30 ambulansebiler få montert inn utstyret som kreves for den digitaliserte løsningen. Deretter starter opplæringen av ambulansepersonellet i Finnmark, og i november er systemet på lufta.
  

Mer effektiv pasientbehandling

P-epj står for prehospital elektronisk pasientjournal, og er et nytt skritt i det kontinuerlige arbeidet med forbedring i pasientrettet virksomhet. Pasientinformasjon som tidligere ble ført analogt og rapportert via samband, vil nå være elektronisk tilgjengelig i sanntid for personellet på akuttmottaket og AMK, som har ansvar for flåtestyringen i ambulansetjenesten.
 
- Dette vil bedre beslutningsstøtten og kvalitetssikringen ved at vi raskere vil kunne iverksette korrigerende tiltak hos pasienter med kritiske og komplekse problemstillinger. Bruken av sanntidsdata mellom ambulansetjenesten og leger i sykehus vil bidra til en mer effektiv pasientbehandling, fastslår klinikksjef Trond Ivar Carlson.
 
- Det er også et poeng at vi gjennom dette sikrer bedre dokumentasjon av pasientdata, når transport skjer på tvers av ressurser og mellom ulike regioner, sier han.

Samlet tror vi dette bidrar til at den akuttmedisinske kjeden vil få et betydelig kvalitetsløft


Lik praksis i landsdelen 

I tillegg betyr digitaliseringen i ambulansebilene et kvalitetsløft innenfor standardisering av pasientbehandling og dokumentasjon av denne. Prosedyrer og ulike oppslagsverk er integrert i systemet. P-epj er et Helse Nord-prosjekt og bidrar til lik praksis i hele Nord-Norge.
 
Parallelt med P-epj skal helseforetaket innføre ny IKT-løsning for Akuttmedisinsk kommunikasjonssenter (AMK). Integrasjonen mellom systemene vil dermed forenkles.
 
- Samlet tror vi dette bidrar til at den akuttmedisinske kjeden vil få et betydelig kvalitetsløft. Et konkret eksempel på dette er at triageringssystemet nå vil ligge lett tilgjengelig digitalt, og vil lette arbeidet for våre operative enheter.
 
Å triagering er kort fortalt å bestemme prioritering i behandling av pasienter, basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er.
  

Løft i ambulansetjenesten

I ambulansebilen jobber Borgar Pedersen med detaljene. Borgar er ambulansearbeider ved Hammerfest ambulansestasjon, og er med i testmiljøet. Oppgaven er å identifisere og luke ut eventuelle feilkilder i systemet før det nye utstyret tas i bruk.
 
- Vi er godt i gang med piloten P-epj. Til høsten reiser superbrukerne ut på ambulansestasjonene for å ha opplæring med øvrig personell. Det kommer til å bli et løft for ambulansetjenesten, dette ser vi frem til, sier enhetsleder Jon Are Aslaksen ved Klinikk prehospitale tjenester.​
 
 
LES OGSÅ: