I rute med prosjekt Samisk helsepark

Om fem måneder starter prøvedriften i Samisk helsepark. Prosjektet til 87 millioner kroner, er i god rute.

Eirik Palm
Publisert 16.04.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
En bygning med en gangvei i murstein
Slik blir inngangspartiet til Samisk helsepark.

​Håndverkerne jobber jevnt og trutt i det datoen for ferdigstillelsen nærmer seg. Innredningsarbeidet er i gang, og på ytterveggene er kledningen i ferd med å komme opp. Byggetrinn 3 har en kostnadsramme på 57 millioner kroner. Totalt bygges det for 87 millioner i Samisk helsepark i Karasjok.

- Dette er den første jobben jeg gjør som anleggsleder, forteller en stolt Mats Olav Johansen i T. Johansen Drift AS. Entreprenørselskapet fra Alta vant konkurransen om byggeoppdraget da satsingen på helsetjenester i Karasjok ble vedtatt.

(Teksten fortsetter under bildet)

samisk helsepark 6 mars 2019.jpg

De bygger Samisk helsepark: F.v. Alf Kristian Arnesen, Sergei, Mats Olav Johansen, John Arne Paulsen, Glen André Johansen, Bjørnar Jonas, Tine sørbø og Vegard Bredal Olsen fra T. Johansen Drift AS.

Prosjektleder Espen Suhr bekrefter at byggingen er i skarp rute. Når møbler og utstyr er på plass, starter prøvedriften.

- Fremdriften i prosjektet har vært meget god, men stram. Innredningsarbeidet pågår, og møblering og montering av eget utstyr kan påbegynnes i siste halvdel av august, mens møtesenteret skal være ferdigstilt i uke 42, forteller han.
 

Samlokalisering og utvidelse

Formålet med prosjektet i Karasjok er å få en samlokalisering av Finnmarkssykehusets virksomhet i Karasjok.

Den somatiske tjenesten fra spesialistlegesenteret kommer under samme tak som behandlingstilbudet innenfor psykiatri- og avhengighet i helse midt/SANKS. Den totale kapasiteten blir utvidet, og en etablering av et nytt felles LMS-tilbud, som også vil tilbys nasjonalt, markerer bare en av flere muligheter for nyutvikling av tilbud i Samisk Helsepark.

Helse Nord og Finnmarkssykehuset har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord-Norge, noe som synliggjøres tydelig med denne oppgraderingen.

Fra våren 2018 er det i Samisk Helsepark etablert et tilbud til geriatriske pasienter i de samiske kjernekommunene, og en videre oppbygging av den geriatrisk kompetanse rundt dette fortsetter.

Allerede har pasientene fra gamle Finnmarksklinikken flyttet inn i nye og tidsmessige lokaler.

(Teksten fortsetter under bildet)

samisk helsepark 1 mars 2019.jpg

Vestibylen er i ferd med ta form i det nye bygget.

Tilbudet i Samisk helsepark

Totalt blir Samisk helsepark nær 2.700 kvadratmeter stort. 1.900 av disse er nybygg.

Samlokaliseringen av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen gir bedre mulighet for et mer helthetlig tilbud, samtidig som vi har samlet kompetanse.

Når Samisk helsepark er i full drift vil tilbudet omfatte hudspesialist (som jevnlig ambulerer til Alta, Hammerfest og Vadsø), indremedisiner, høresentral og laboratorietjenester.

LES OGSÅ: Styrker beredskapen ytterligere

(Teksten fortsetter under bildene)

samisk helsepark 7 mars 2019.jpg

Slik så det ut i midten av mars.

samisk helsepark sørøst.jpg

Slik skal det bli.

Ved siden av kommer det ambulerende tilbudet:

  • Skjelettrøntgen, én til to dager annenhver uke, betjenes av radiograf fra Hammerfest sykehus.
  • Øre-, nese- halsspesialist, to uker annenhver måned. Utredning av alle typer ØNH-sykdommer med blant annet mikroskopi, endoskopi og prikktest. Alle typer kirurgiske behandlinger som kan gjøres i lokalanestesi, for eksempel drenbehandling, polyppfjerning, reponering av nesefraktur, snorkeoperasjon (med radiokniv), fjerning av føflekker i øre-nese-halsregionen.
  • Revmatolog, minimum to uker sammenhengende annenhver måned. Utredning og behandling, også infusjon med TNF-alfa-hemmere.
  • Gynekolog, ambulerende fra Hammerfest sykehus, to dager per måned. Utreder og behandler underlivssykdommer hos kvinner. Følger opp gravide og har etterkontroll og oppfølging av pasienter som har vært behandlet på sykehuset.
  • Barnelege, ambulerende fra Hammerfest sykehus fire til seks dager per år. Utreder, henviser videre og følger opp pasienter som har vært til behandling på sykehus.

(Teksten fortsetter under bildet)

Hætta Ellen Inga 2015.jpg

Ellen Inga Hætta gleder seg til innflyttingen.

Under utvikling

I tillegg er det som nevnt tidligere, vedtatt å utvikle flere nye tilbud ved Samisk helsepark:

  • Et geriatrisk team skal ambulere til de samiske forvaltningskommunene. Det skal ansettes geriater, mens geriatrikoordinator/sykepleier, fysioterapi- og ergoterapiressurs og 20 prosent allmennlege allerede er på plass i teamet.
  • Felles, samisk LMS-tilbud for somatikk og psykisk helsevern og rus, og det jobbes for å styrke ambuleringen innenfor pediatri og øye fra 2020.

Enhetsleder Ellen Inga J. Hætta ved Finnmarksklinikken gleder seg til å ta de nye lokalene i bruk.

- Jeg vet at vi alle ser frem til å komme inn i et nytt bygg og å gi pasientene et enda bedre tilbud. At vi er så nær hverandre vil være med på å løfte og styrke tilbudet vi gir i Finnmarkssykehuset. Vi får et mer enhetlig tilbud, og da kan vi også komme ordentlig i gang med lærings- og mestringstilbud som vi skal gi, og geriatritilbudet som er under oppbygging, sier hun.

- For de områder som skal utvikles så er prinsippet at hvis spesialistene ønsker å være bosatt i Karasjok og ambulere til Hammerfest eventuelt andre steder i foretaket, så er det mulighet for det, sier økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi.

SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helsevern og rus – har kompetansesenterfunksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling for hele den samiske befolkningen i Norge, og psykiatriske funksjoner for alle i Midt-Finnmark.

LES OGSÅ: Om DPS Midt-Finnmark/SANKS
 

Lill-Gunn Kivijervi.

Lill-Gunn Kivijervi.

Historisk satsing

Dette er det tredje av fire store prosjekter i Finnmark, som omfatter Kirkenes sykehus, klinikk Alta, Samisk helsepark og nye Hammerfest sykehus, som styret i Finnmarkssykehuset og Helse Nord-styret skal ta stilling til i løpet av høsten 2019.

LES OGSÅ: Slik blir tilbudet på klinikk Alta

I november 2018 ble nye Kirkenes sykehus tatt i bruk, og i løpet av siste kvartal 2019 skal både klinikk Alta og Samisk helsepark tas i bruk. Nye Hammerfest sykehus er planlagt ferdig i 2024.

LES OGSÅ: En sniktitt inn i nye Hammerfest sykehus

Samlet er det da investert i overkant av fire milliarder kroner i nye sykehusbygg og sykehusutstyr i Finnmark i løpet av få år. I tillegg arbeides det kontinuerlig med desentraliserte tilbud og styrking av beredskapen.

LES OGSÅ: Tidenes helseløft i Finnmark

- Straks der

Prosjektet Samisk helsepark startet opp arbeidet med idé- og konseptfase i slutten av 2016. Etter at styret i april 2017 vedtok at prosjektet skulle realiseres, startet arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre grunnlagt fra idé- og konseptrapporten, samt å utarbeide grunnlaget for en totalentreprise med løsningsforslag. Anbudsfristen var i uke 45, 2017.

Samme uke gjennomførte prosjektet en workshop med 25 brukerrepresentanter for å evaluere innkomne løsningsforslag. Evalueringen som også var en svært grundig brukergjennomgang, kom fram med en tydelig anbefaling om at det prosjektet som nå er under bygging, burde velges.

Kontrakten ble signert i første kvartal 2018 med påfølgende prosjektering og brukermøter før oppstart på byggeplass i mai 2018.

Ellen Inga J. Hætta forteller at folk er nysgjerrige på fremdriften og innholdet i tilbudet som er under oppbygging i Karasjok.

- Det er mange som spør om når vi skal flytte inn, og hvordan det blir. Det er godt å vite at nå er vi straks der, sier enhetslederen om byggeprosjektet i Karasjok.

samisk helsepark 4 mars 2019.jpg

Tilsammen 2.700 kvadratmeter sykehusbygg står klart i Karasjok til høsten.