To leger i korridor

Velkommen til Finnmarkssykehuset

Vi er kanskje Norges minste helseforetak, men størst i areal. Vi dekker hele Finnmark fylke med to sykehus, to klinikker og vår prehospitale tjeneste i nesten alle kommuner.

Antall årsverk

1842

I 2023 var det i gjennomsnitt totalt 1842 årsverk. Hos oss jobber det leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, spesialsykepleiere, ingeniører, økonomer, renholdere og flere andre grupper. 

Likestilling og mangfold i Finnmarkssykehuset

Handlingsplanen inneholder en oversikt over arbeidet med likestilling og mangfold ved Finnmarkssykehuset. Handlingsplanen er spesielt utarbeidet som dokumentasjon i forbindelse med forskningssøknader til Norges forskningsråd og EU (såkalte Gender Equality Plans - GEPs).

Les hele handlingsplanen her

 Aktivitets- og redegjørelsesplikten er forankret i likestillings- og diskrimineringsloven. Plikten retter seg mot arbeidsgivers ansvar for å arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. 

Les hele aktivitets- og redegjørelsesplikten her

Ultralydundersøkelse av dame med gynekolog
Vårt behandlingstilbud

​Finnmarkssykehuset leverer tilbud innen akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, psykisk helsevern og rus, voksenrehabilitering, barnemedisin og barnehabilitering. 

Vi har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen, og ved Sámi kllinihkka i Karasjok jobber det helsepersonell med kompetanse innen samisk kultur og historie.

Kirkenes sykehus
Opptaksområde

Vårt opptaksområde er Finnmark fylke med totalt 18 kommuner. 

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for Vest-Finnmark som omfatter kommunene Hammerfest, ​Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Gamvik. 

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for Øst-Finnmark som omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. 

Vårt verdigrunnlag 

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: 

Kvalitet - Trygghet - Respekt- Lagånd

Våre sykehus og klinikker

Finnmarkssykehuset består av to sykehus og to klinikker, i tillegg til den prehospitale tjenesten. 

Hammerfest sykehus 

Kirkenes sykehus

Sámi klinihkka

Klinikk Alta

Kirurger og sykepleiere under operasjon
Pasientkontakter

I 2023 hadde vi innen somatikk 11 129 døgnopphold, 6000 dagbehandlinger og 86 656 polikliniske konsultasjoner. 

For psykisk helsevern og rus var det i 2023 39 871 polikliniske konsultasjoner og 738 dagopphold.

Vedtekter

​​Vedtektene inneholder grunnleggende regler for hvordan Finnmarkssykehuset skal drives.

Les vedtektene her

Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. 

Kvalitetsindikator for Finnmarkssykehuset på Helsedirektoratet.no

En person i hvit skjorte
Vil du jobbe hos oss?

Vi trenger stadig nye medarbeidere, og som ansatt i Finnmark får du flere fordeler du ikke ville fått andre steder i landet. Hos oss blir du en del av et aktivt tverrfaglig miljø som samarbeider på tvers av lokasjonene. Her lever du litt mer, jobber med litt mer og her betyr du mer 

Les mer om jobb i Finnmarkssykehuset her