Bilde av leger i Finnmarkssykehuset

– Her betyr du mer!

Jobb i Finnmarkssykehuset

Her finner du mye nyttig informasjon om Finnmarkssykehuset, våre arbeidsplasser og hvorfor du bør vurdere en jobb hos oss!

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.

Vi har faste behandlingstilbud lokalisert i syv forskjellige kommuner rundt omkring i fylket. Den administrative hovedbasen er i Hammerfest, hvor også det ene av foretakets to lokalsykehus befinner seg. Det andre sykehuset ligger i Kirkenes. Psykisk helsevern og rusbehandling har tilbud på alle behandlingsstedene våre. 

Vi jobber aktivt tverrfaglig og på tvers av avdelinger. Dette gir sterke faglige og tverrfaglige miljøer.

Her betyr du mer!

Du får mange fordeler som ansatt i Finnmarkssykehuset:

  • Vi betaler godt
  • Vi er behjelpelig med bolig, og vi betaler reise- og flytteutgifter
  • Vi tilbyr videreutdanning innen spesialsykepleie
  • Vi tilbyr stipend for spesialisering for leger
  • Vi har gode muligheter for forskning og fagutvikling
  • Vi har et arbeidsmiljø preget av mangfold
  • Studielånet skrives ned
  • Skatten er lavere
  • Strømmen er billigere
  • Barnehage og SFO er gratis

Og ikke minst:

Du slipper kø og rushtrafikk og får vill og vakker natur rett utenfor døren!

Finnmark er Norges nordligste fylke. Det er det største fylket i landet, samtidig som fylket har det laveste ­folketallet. Snaut 75 000 innbyggere har mer enn en halv kvadrat­kilometer med tumleplass hver.

Finnmark er et flerspråklig og fler­kulturelt (tidligere) fylke, befolket av nordmenn, samer og kvener i ­tillegg til inn­flyttere fra hele verden. 

Viktige samiske kjerneområder ligger i Finnmark, og reindrift er en viktig næringsvei. Reinen flyttes mellom ulike beite­områder i ulike deler av året, og rein på beite er et vanlig syn over hele fylket.

Det er store fiskeressurser i havet utenfor Finnmark, og fiske er en stor og viktig næring.
I de ­senere årene har petroleumsutvinning også hatt stor betydning.

Det går direktefly til og fra Oslo fra Alta og Kirkenes. Flytiden er ca. 2 timer.

​Våre arbeidssteder

Vi har flest ansatte i Hammerfest, Alta, Karasjok og Kirkenes, men er tilstede i alle kommunene i Finnmark.

Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Samisk kultur er viktig og synlig i Alta. Byen er et vekstsenter i nord. Her er et ­variert næringsliv, med jordbruk, fiske, reindrift og universitet, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo.

I Alta er det et rikt kulturtilbud, og byen bærer preg av stor idrettsaktivitet. Her finner du fritidssysler for enhver smak, enten du ønsker å delta i organisert aktivitet eller velger å ta naturen i bruk både sommer og vinter. 

​Kultur og fritidstilbud i Alta kommune

Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer!

Har du en samboer, kjæreste eller ektefelle med deg, er det store sjanser for at hun eller han også kan finne seg en god jobb i Hammerfest. Mye takket være petroleumsvirksomheten, med gassfunn på Snøhvitfeltet, oljefunn på Goliat og stadig nye oppdagelser, har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen har drøyt 10 000 innbyggere. Fiske er fortsatt en viktig næringsvei, og i sommerhalvåret er det reinbeite på hele Kvaløya, der Hammerfest ligger.

Hammerfest har et fantastisk kulturhus med en flott kino og teaterscener i toppklasse. Kulturlivet er rikt, levende og kompakt.

Naturen er vill, vakker og voldsom. Liker du friluftsliv, skal det godt gjøres å finne et bedre sted å bo!

​Kultur og fritidstilbud i Hammerfest​

Karasjok har fått navnet nettopp etter elva som ­renner gjennom kommunen. Elva har alltid vært viktig for befolkningen i kommunen. Den blir brukt til matauk i form av laksefiske og for ferdsel for å komme seg ut i naturen sommer som vinter.

Karasjok er en flerkulturell kommune med både samisk, norsk og finsk bosetning. Samene utgjør cirka 80% av befolkningen i kommunen som er tospråklig – samisk og norsk. Viktige næringer i kommunen er reindrift og jordbruk samt utmarksnæringer som jakt og fiske. Reindrifta, med utøvere og familier som livnærer seg av drifta, utgjør den største næringen og arbeidsplassen i kommunen, men til sammen sysselsetter offentlig forvaltning og tjenesteyting flest arbeidstakere i kommunen.

Sentrale samiske institusjoner er etablert i kommunen som Sametinget og NRK Sápmi. Karasjok har et stort helsefaglig miljø med Sámi klinihkka. Det er godt utbygd skoletilbud med videregående skole og verdens nordligste kunstskole. Institusjonene representerer et bredt akademisk miljø, noe som gjør Karasjok til et spennende sted å bo og arbeide i.

Karasjok kommune har et aktivt kulturliv, variert idrettstillbud og et unikt friluftsliv. Kommunen har også godt tillrettelagte og varierte skiløyper, skuterløyper, verdens beste lakseelv, rype- og elgjakt, isfiske og flora og fauna med rike naturressurser.

Kultur og fritidstilbud i Karasjok​

Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere men­nesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mang­foldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog. 

Kirkenes er en av Finnmarks største byer og endepunkt for hurtigruten og E6. Kommunen har også vei­forbindelser til både Russland og Finland. Flyplassen Høybuktmoen er hovedflyplass for Øst-Finnmark med direktefly til blant annet Oslo, Alta og Tromsø. Kirkenes ligger like ved grensen til Russland, og om lag 10 prosent av befolkningen er russere. Dette setter også sitt preg på bybildet, der sentrumsgatene er skiltet både på norsk og russisk.

​Kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger​

Det flerkulturelle Tana er en naturperle midt i Øst-Finnmark. Her kan du få et mangfold av autentiske og eksotiske opplevelser med basis i naturen og det flerkulturelle.

Du kan oppleve storslått natur, samisk kultur, levende bygder, festivaler, laksefiske, vidder, fjord, høstfarger og skiftende lys.
Her er gode muligheter for aktiviteter for hele familien eller friluftsliv med gode tur, fiske og jaktmuligheter. Hva med for eksempel en skitur i midnattssol i mai måned? Eller oppleve reinsamling og reinmerking om høsten?

​Kultur og fritidstilbud i Tana​

Information in English

Work with us

Sist oppdatert 18.06.2024