Kari Beate Engseth

Avdeling ReHabilitering

Avdeling ReHabilitering tar inn pasienter fra hele Finnmark og kan tilby et bredt spekter av individuelt tilpassede og høyt spesialiserte rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Kari Beate Engseth

Avdelingsleder Kari Beate Engseth

Sykdommer eller skader kan være medfødt, eller oppstå senere i livet. Noen mennesker har vanskelig for å bevege seg, mens andre kan ha mistet viktige sanser. Avhengig av hvilke omgivelser personen befinner seg i, kan dette resultere i større eller mindre vanskeligheter med å mestre daglige aktiviteter, samt redusere personens muligheter til å være en sosial og aktiv deltaker i samfunnet. Habilitering og rehabilitering omfatter alle tiltak som må til for at personen skal mestre sin hverdag best mulig. Habiliteringsbegrepet brukes der sykdom/skade har oppstått tidlig i livet, rehabilitering brukes når sykdom eller skade oppstår senere i livet.

Spesialisthelsetjenesten kan bistå når funksjonshemmingen er alvorlig eller sammensatt, og av en slik karakter at det lokale hjelpeapparat har behov for hjelp til utredning eller tilrettelegging. Enhetene innehar ulik kompetanse, og benytter ulike arbeidsmetoder. Dette gjør det mulig å tilby individuelt tilpasset hjelp både til personen selv, pårørende og lokalt hjelpeapparat.

Habiliteringstjenesten for voksne er en ambulant spesialisttjeneste for personer med utviklingshemming og sammensatte funksjonsvansker. Tjenesten har spesiell kompetanse i forhold til arbeid med utfordrende atferd, og skal kobles inn i saker hvor det vurderes å benytte makt eller tvang. Tjenesten kan også bistå i forhold til diagnostisering.

Flere av ReHab-enhetene ambulerer, som vil si at de reiser ut til pasienten. De kan bidra til å målrette og organisere arbeidet som skal gjøres lokalt gjennom utredning, kartlegging, faglige vurderinger, veiledning, diskusjoner, undervisning og opplæring. De kan tillegg være en informasjons- og ressursbase med kunnskap om habiliterings- og rehabiliteringstilbud andre steder i landet. ART jobber for at voksne med en funksjonshemming skal få et forutsigbart og koordinert tilbud. Teamet blir ofte koblet inn når sammensatte problemstillinger krever godt samarbeid mellom flere ulike hjelpere, personen selv og pårørende. Utgangspunktet for rehabiliteringstilbudet er personens egne ønsker og mål.

FMR har ni senger i et eget tun på Kirkenes sykehus. Vi tilbyr spesialisert rehabilitering etter sykdom eller skade, som hjerneslag og andre skader i sentralnervesystemet. Fagfolk med spesiell kompetanse sørger for å tilpasse og planlegge oppholdet slik at det gir best mulig utbytte for den enkelte. I tillegg til rehabiliteringsopphold (fire – åtte uker), tilbys vurderingsopphold (inntil 14 dager).

Henvisning

For at avdelingen skal involveres i en konkret sak, trenger vi en formell henvisning underskrevet av lege. Henvisningen bør være tverrfaglig diskutert, og inneholde en best mulig beskrivelse av problemstillingen, hva det ønskes hjelp til og hva som eventuelt allerede er igangsatt av tiltak for pasienten. Ta gjerne kontakt for å drøfte saken før søknaden skrives. Det skal benyttes egne skjema, se Inntaksteam sin side under.

Inntaksteam Rehabilitering og habilitering

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus Habilitering og rehabilitering
PB 410
9915 Kirkenes

Slik finner du fram

En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt. Du trenger ikke gå med lapp tilbake til bilen).

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i AMFI Kirkenes og ett i Kirkenes Handelspark.

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:00 – 14:30   mandag – fredag

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle.​

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord