En person som holder en liten enhet

Digitale pasienttjenester

Trygg tilgang til digital helseinformasjon og kommunikasjon med sykehuset og resten av helsetjenesten. Her kan du også gi digital tilbakemelding til sykehuset, via helsenorge.no.

Sist oppdatert 26.02.2024