Inviterer til Samisk helsekonferanse

I juni inviteres ansatte, ledere, forskere, politikere, studenter og andre interesserte i helse- og omsorgssektor til Samisk helsekonferanse. Temaet for konferansen er sannhet og forsoning – veien videre. Målsetningen er å drøfte hvordan forsoningsarbeidet kan styrke og videreutvikle samiske helsetjenester i fremtiden.

Kila Anti, språk- og kommunikasjonsrådgiver
Publisert 07.05.2024
Sist oppdatert 16.05.2024
En person som holder et tegn
FoU-avdelingsleder Anne Toril Eriksen Balto ved SANKS. Foto: SANKS

Loga artihkkala sámegillii

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ved Sámi Klinihkka arrangerer Samisk helsekonferanse i samarbeid med Samisk legeforening og Senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Samisk helsekonferanse finner sted i Tromsø 5. og 6. juni. Temaet for konferansen er sannhet og forsoning – veien videre.

- Forsknings- og utviklingsavdelingen ved SANKS jobber med et forprosjekt der vi blant annet ønsker å finne ut hvilke mekanismer som bidrar til å opprettholde fornorskningen innenfor helsesektoren. Vårt ønske er at prosjektet og konferansen skal bidra til å utvikle samiske helsetjenester etter våre urfolksverdier. Det er viktig at den samiske befolkningen får tilbud om helsetjenester som er tilpasset våre språk, kultur og levesett, sier Anne Toril Eriksen Balto som er prosjektleder og avdelingsleder ved SANKS FoU.

Samarbeid og rekruttering

Samisk helsekonferanse arrangeres på UiT Norges arktiske universitet. Auditoriet rommer 250 deltakere. I tillegg er det mulig å følge konferansen digitalt.

På SANKS gleder de seg over samarbeidet med Samisk legeforening og Senter for samisk helseforskning.

- Målet vårt er også å rekruttere flere unge til arbeidet rundt samisk helse og helseforskning. Vi håper at konferansen skal motivere og stimulere flere til dette betydningsfulle arbeidet. Derfor er det viktig å samarbeide med universiteter og høgskoler. Vi er glade for å kunne arrangere Samisk helsekonferanse på UiT Norges arktiske universitet, sier Balto.

SANKS og Samisk legeforening har felles historie. I år er det nemlig 40 år siden Samisk legeforening og Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Karasjok ble etablert. Sistnevnte er opphavet til SANKS. Dette markeres på konferansen og under felles middag.  

Forsoningsarbeidet

Samisk helsekonferanse skal samle ansatte, ledere, forskere, studenter, politikere og andre interesserte i helse- og sosialsektoren.

På konferansen blir fornorskningens konsekvenser satt i fokus og det blir drøftet hvilke muligheter forsoningsarbeidet kan gi. Det stilles også spørsmål om tiden er inne for å etablere et eget urfolkssenter.

- Sannhet- og forsoningskommisjonen slår fast at fornorskningsprosessen har bidratt til store menneskelige omkostninger og fornorskningssår. Flere generasjoner er blitt rammet. Kommisjonen mener det er behov for mer kunnskap om det samiske. Det behøves mer forskning om fornorskningens konsekvenser og samisk helse. Dette er temaer vi tar opp under konferansen, sier Balto.

Fremtidens helsetjenester

Det er lagt opp til forelesninger og panelsamtale under Samisk helsekonferanse. Målet er å drøfte hvordan forsoningsarbeidet kan styrke og videreutvikle samiske helsetjenester.

- Vi ønsker å styrke samarbeidet over landegrensene i Sápmi og vi vil lære av andre urfolk. Vi vet for eksempel at sentrale myndigheter har latt urfolk i Alaska og Canada bygge sine egne helsetjenester basert på deres urfolksverdier. Denne tilliten er viktig med tanke på at urbefolkningen selv kjenner sine utfordringer og behov, sier Balto.

Arrangørene tror Samisk helsekonferanse kan bli et årlig samlingssted for helse- og omsorgssektoren.

Norsk psykologforening har godkjent Samisk helsekonferanse som 13 timers vedlikeholdskurs for spesialister.

Klikk deg videre for program og påmelding. Påmeldingsfrist er forlenget til 28. mai.