Elisabeth Gerhardsen

Elisabeth Gerhardsen jobber som psykologspesialist i Nasjonalt team ved SANKS.

Publiseringer

Bøker:

  • Gerhardsen, Elisabeth (2015) Søsken – konkurrent eller kompis? Gode råd om søskenforhold. Cappelen Damm
  • Gerhardsen,Elisabeth (2012) Vil ikke! Gjøre selv!: Gode råd om barn i "trassalderen".  Cappelen Damm
  • Gerhardsen, Elisabeth (2012) Se på meg!: gode råd om barn og selvfølelse. Cappelen Damm
  • Gerhardsen, Elisabeth (2002) Gode knep for småbarnsforeldre. Tell Forlag.

Bokkapitler:

  • Gerhardsen, E. (2013) "Utviklingsstøttende oppdragelse." I Misvær, Nina og Lagerløv,Per (red.) Håndbok for helsestasjoner 0-5 år. Kommuneforlaget AS.
  • Gerhardsen, Elisabeth (2010) " 'Jeg skjønner meg ikke på dem' – Om kulturelle faktorer i kommunikasjon" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

  • Gerhardsen, Elisabeth (2010) "Hvorfor blir det så vanskelig å fortelle om vold og seksuelle overgrep? – Refleksjoner og kliniske erfaringer" I Silviken, A. & Stordal, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus

Fag- og forskningsartikler:

  • Gerhardsen, E. (1994) "Noen betraktninger rundt livet i stefamilier." Sinnets Helse 5/94 Årg. 74, Nr 158
  • Gerhardsen, E. (1995) "Foreldresamarbeid i hverdagen." Sinnets Helse 5/95, Årg. 75, Nr. 165
  • Gerhardsen, E. (2006) "Eksternalisering som metode i direkte arbeid med små barn." Tidsskrift for Norsk Psykologforening jun 2006, volum 43
Sist oppdatert 30.01.2018