Margrethe Bals Utsi

Margrethe Bals Utsi arbeider som psykologspesialist ved BUP, SANKS Karasjok og som kommunepsykolog i Kautokeino.

Forsknings- og fagartikler:

  • Bals, Margrete J; Turi, Anne Lene; Vittersø, Joar; Skre, Ingunn; Kvernmo, Siv.(2011) "Self-reported internalization symptoms and family factors in indigenous Sami and non-Sami adolescents in North Norway". Journal of Adolescence 2011; Volum 34 (4). ISSN 0140-1971.s 759 - 766.s doi: 10.1016/j.adolescence.2010.08.005.
  • Bals, Margrete J; Turi, Anne Lene; Skre, Ingunn; Kvernmo, Siv. (2011) "The relationship between internalizing and externalizing symptoms and cultural resilience factors in Indigenous Sami youth from Arctic Norway". (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2011; Volum 70 (1). ISSN 1239-9736.s 37 - 45.
  • Bals, Margrete J; Turi, Anne Lene; Vittersø, Joar; Skre, Ingunn; Kvernmo, Siv. (2010) "Self-reported internalization symptoms and family factors in indigenous Sami and non-Sami adolescents in North Norway". Journal of Adolescence 2010. ISSN 0140-1971.s 1 - 8.s doi: 10.1016/j.adolescence.2010.08.005.
  • Bals, Margrete J; Turi, Anne Lene; Skre, Ingunn; Kvernmo, Siv (2010)." Internalization symptoms, perceived discrimination, and ethnic identity in indigenous Sami and non-Sami youth in Arctic Norway". Ethnicity and Health 2010; Volum 15 (2). ISSN 1355-7858.s 165 - 179.s doi: 10.1080/13557851003615545.
  • Turi, Anne Lene; Bals, Margrete J; Skre, Ingunn; Kvernmo, Siv.(2009) "Health service use in indigenous Sami and non-indigenous youth in North Norway: A population based survey". BMC Public Health 2009; Volum 9. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/1471-2458-9-378.
  • Dahl, Tove Irene; Bals, Margrete J; Turi, Anne Lene.(2005) "Are students' beliefs about knowledge and learning associated with their reported use of learning strategies?". British Journal of Educational Psychology 2005; Volum 75 (2). ISSN 0007-0998.s 257 - 273.s doi: 10.1348/000709905X25049.
Sist oppdatert 09.04.2024