Vigdis Stordahl

Vigdis Stordahl, jobbet tidligere som forsker i SANKS. Flere artikler ble skrevet i perioden hun var ansatt ved SANKS.

Artikler og bokkapitler:

 • Stordahl, V., Tørres, G., Møllersen, S., Eira-Århren, I. M. (2015)" Ethical guidelines for Sami research: the issue that disappeared from the Norwegian Sami Parliament's agenda?" International Journal of Circumpolar Health 2015. Volum 74. http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/27024
 • Dagsvold, I. , Møllersen, S. og Stordahl, V. (2015) "What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients' experiences of language choice and culture norms in mental health treatment. International Journal of Circumpolar Health.  Vol (74) 2015 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/26952
 • Stordahl, Vigdis; Tørres, Grete; Møllersen, Snefrid; Eira-Åhren, Inger Marit.(2013) "Sami health research in Norway: is there a need for indigenous sensitive ethical guidelines?". International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72:22447. ISSN 1239-9736.s 1000 - 1001.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.22447.
 • Møllersen, Snefrid; Eira-Åhren, Inger Marit; Stordahl, Vigdis; Tørres, Grete.(2013) "Everyday life of reindeer herding. Developing a study to investigate factors that may affect mental health in the Sámi reindeer herder population of Norway." International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s 998 - 999.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.22447.
 • Silviken, Anne Cathrine; Stordahl, Vigdis (Red)(2010). Samisk psykisk helsevern. Nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus/ForfatternesForlag 2010 (ISBN 978-82-8263-015-3) 270 p.
 • Silviken, Anne & Stordahl, Vigdis (2010) "Innledning". I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Stordahl, Vigdis.(2008) Nation Building Through Knowledge Building: The Discourse of Sami Higher Education and Research in Norway. 2008 ISBN 9789059722040.s 249 - 266. The discourse of "Indigenism" I Minde,H (ed.) 2008. Indigenous Peoples Self-determination, Knowledge and Indigeneity. Eburon Publishers, Delft
 • Stordahl, Vigdis (2006). "Innledning." Diedut / Sámi instituhtta 2006; Volum 3. ISSN 0332-7779.s 7 - 12.
 • Stordahl, Vigdis(2005). "Harald Eidheims betydning for studiet av samiske forhold sett fra et samisk ståsted". Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005; Volum 16 (4). ISSN 0802-7285.s 229 - 238.
 • Stordahl, Vigdis; Hild, Carl.(2004) Human Health and Well-beeing. Arctic Human Development Report, 2004 ISBN 9979-834-45-5.s 155 - 169. 
 • Stordahl, Vigdis; Eidheim, Harald.(2004) "Innledning." I Eidheim, H; Stordahl,V Kulturmøte og terapi i Sápmi. Karasjok 2004 ISBN 82-7374-395-0.s 7 - 10.
 • Stordahl, Vigdis. (2004) Refleksjoner rundt utviklingen av en samisk psykiatri. I Eidheim, H; Stordahl,V (2004) Kulturmøte og terapi i Sápmi. 2004 ISBN 82-7374-395-0.s 11 - 25.
 • Stordahl, Vigdis.(2003) "Sametinget - kvinner ingen adgang?."I Selle,P; Bjerkli,B; Minde,H; (2003) Samer, makt og demokrati : Sametinget og den nye samiske offentligheten. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.s 219 - 245.
 • Eidheim, Harald; Stordahl, Vigdis (red.)(1998). Kulturmøte og terapi i Sápmi. Karasjok: Davvi Girji OS 1998
Sist oppdatert 09.04.2024