SANKS nasjonalt team

Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark.

Kart over Sápmi

SANKS kontorsteder.

Nasjonalt team skal gi et likeverdig og kulturelt tilpasset behandlingstilbud til samer i hele landet. Teamet er en del av SANKS sitt polikliniske tilbud.
I tillegg arbeider teamet aktivt med kompetansespredning. Her inngår formidling, undervisning og veiledning til fagfolk og andre, spesielt innen temaet kulturforståelse. Nasjonalt team jobber tverrfaglig og har stor grad av ambuleringsvirksomhet.

Tilbud

Kliniske tjenester

Vi tilbyr utredninger og behandling på spesialisthelsetjenestenivå. Vanligvis møter vi pasientene på våre kontorer, men i noen tilfeller reiser vi ut i kommunene. Du kan også få behandling på lyd/bilde.
Henvisning om utredning/behandling sendes i utgangspunkt via fastlegen, men vi kan også kontaktes direkte for rådgivning. Se kontaktinformasjon lengre ned på siden.

Veiledning og undervisning

Vi tilbyr veiledning, primært til helse- og sosialarbeidere som møter samiske brukere/klienter. Veiledningen kan være, på generell basis, eller rundt enkeltpersoner, med da etter avtale med personen det gjelder.

Vi gir undervisning på grunn- og videreutdanninger, samt kurs og seminarer til fagfolk med interesse for hvordan kulturelle forhold virker inn på personers helse, væremåte og kommunikasjon. Eksempelvis gir vi undervisning om hva man som behandler bør være klar over i møte med samiske pasienter. Vi ser ofte at dette er kunnskap som er relevant også i møte med personer med annen kulturell bakgrunn enn det samiske.
Vi samarbeider også med en rekke ulike instanser, både kommunale og statlige, for å sikre at det samiske perspektivet ivaretas. 


 

 

En mann med en tatovering på armen

 

 

Christina Øvregård
Enhetsleder nasjonalt team

Kontorsted: Karasjok

78 96 97 45Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no


 

Ved behov kan de øvrige ansatte i Nasjonalt team kontaktes direkte:


 

En person som smiler for kameraet

Per Martin Westerfjell
Psykomotorisk fysioterapeut / terapeut

Kontorsted: Snåsa
78 96 97 42 |M 902 01 065 | Per.Westerfjell@finnmarkssykehuset.no


Elisabeth Gerhardsen
Psykologspesialist 
Kontorsted: Oslo
T 78 96 97 55 | M 984 56 924 | Elisabeth.Gerhardsen@finnmarkssykehuset.no

 

 


Hanne Svinsas Magga

Psykiatrisk sykepleier/ terapeut.
Kontorsted: Røros.

78 96 97 58 | M 915 12 892 | Hanne.Svinsas.Magga@finnmarkssykehuset.no

 

 

Anne Silviken
Psykologspesialist og forsker

Kontorsted: Hamarøy annen hver uke.
78 96 97 41 |M 414 83 043 |Anne.Cathrine.Silviken@finnmarkssykehuset.no 

En mann med briller


Josef Dahlgren
Psykologspesialist
Kontorsted: Hamarøy.
78 96 97 54 | Edvin.Josef.Dahlgren@finnmarkssykehuset.no

 

 


 

En kvinne med langt hår


Berit Mølderup
Spesialsykepleier
Kontorsted: Hamarøy 
78 96 97 59 | Berit.Molderup@finnmarkssykehuset.no

 


 

 

En kvinne med langt hår


Lill-Tove Veimæl 
Konstituert psykologspesialist 
Kontorsted: Tromsø 

 

78 96 93 38 | Lill-Tove.Veimael@finnmarkssykehuset.no

 

 

 

 

 

 

 

En kvinne med briller

 

 

Janaki Hyldahl
Overlege 
78 96 97 57 | Janaki.Hyldahl@finnmarkssykehuset.no

 

Henvisning om behandlingstilbud hos oss, skjer via fastlege og kan sendes til SANKS enten elektronisk eller per post.

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister. I adresseregisteret er SANKS oppført som DPS Midt-Finnmark/ SANKS.

Henvisninger av barn og unge:

Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til.


 

Henvisningen behandles ved fellesinntaksteam SANKS barn og unge, og fordeles til riktig enhet basert på informasjonen i henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder barn og unge er: BUP, UPA, familieenheten og Nasjonalt team.  Merk gjerne om man ønsker behandling ved Nasjonalt team.
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.


 

Per post:

SANKS Karasjok / Nasjonalt team

Stuorraluohkká 34 
9730 Karasjok


Henvisninger av voksne:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

  • Psykisk helsevern for voksne (VPP).
  • Psykisk helsevern for voksne (Døgnenheten).
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB poliklinikk)

Henvisningen behandles i et felles henvisningsmottak underlagt Finnmarkssykehuset- klinikk psykisk helsevern og rus. Henvisningsmottaket fordeler henvisningen ut til riktig DPS og enhet basert på henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder voksne er: Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenheten, TSB poliklinikk, Nasjonalt team. Merk gjerne om man ønsker behandling ved Nasjonalt team.
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.


Per post:

SANKS Karasjok / Nasjonalt team
Ávjovárgeaidnu 182

9735 Karasjok

SANKS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen i hele Norge. Av den grunn så man etter hvert også et behov å forbedre det kliniske tilbudet til den samiske befolkningen utenfor Finnmark. I 2008 startet derfor arbeidet med å utrede muligheten for utvidelse og bedring av de kliniske oppgavene på nasjonalt nivå. Det nasjonale teamet ble høsten 2009 opprettet som et treårig prosjekt med satellittkontor i Oslo, Snåsa, Tysfjord og Bodø. Etter prosjektperiodens slutt i 2012, ble nasjonalt team vedtatt opprettet i løpet av 2013 som en permanent del av den nasjonale tjeneste.


 

Det nasjonale teamet arbeider tverrfaglig og har stor grad av ambulerende virksomhet i de ulike samiske områdene. Kontoret på Drag har fokus på lulesamisk befolkning, Snåsa, Røros og Oslo kontoret fokuserer på sørsamer og samer bosatt i Sør-Norge. Våre medarbeidere i Finnmark bistår ved behov til de ulike samiske områdene, samt for den samiske befolkningen i Finnmark, utenom DPS midt sitt ordinære opptaksområde. 


 

I 2015 inngikk SANKS i tillegg en avtale med Härjedalen og Jämtlands län i Sverige om behandling av samiske pasienter, veiledning og undervisning til helse- og omsorgspersonell. Teamet er med på å gi disse pasientene et tilbud. SANKS ser et økende behov i Sverige for mer kunnskap til å tilpasse helsemøtet for samer språklig og kulturelt. SANKS er glad for å kunne bidra til økt kunnskap som kan bidra til å forbedre helsetjenesten til samer også i Sverige.Kontakt

Postadresse

For henvisning voksne

SANKS Karasjok Nasjonalt team
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok

For henvisning (barn og unge):

SANKS Karasjok Nasjonalt team
Stuorraluohkká 34
9730 Karasjok

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nasjonalt team har kontorsteder i Tromsø, Snåsa, Røros, Hamarøy, Oslo og Karasjok.

Sámi klinihkka - Stuorraluohkká

Stuorraluohkka 34

9735 Karasjok

SANKS Tromsø

Åsgårdvegen 40

SANKS Røros

Øverhagaen 15

7374 Røros

Sámi klinihkka - Ávjovárgeaidnu

Ávjovárgeaidnu 182

9730 Karasjok

SANKS Oslo

Storgata 8

0301 Oslo

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Samer i Norge

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og den strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland,) til Hedmark sør i Norge.
Samer i Norge
Kart over Sápmi

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten