En husrekke

SANKS

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus - Vi er her for deg

SANKS tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helse og rus/avhengighet. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og rus/avhengighet. 

 

Nyheter fra SANKS

  LAVTERSKELTILBUD

  SANKS tilbyr samtaler for barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser. Barn og unge kan kontakte oss på telefon: 78 96 74 20
  Les mer om tilbudet
  illustrasjonsbilde psykisk helse

  Foreldreintervju om familiens kultur og kontekst

  Foreldreintervjuet er et kartleggingsinstument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge. Foreldreintervjuet kan også lett tilpasses til familier med annen kulturell bakgrunn enn samisk.
  Les mer om foreldreintervjuet her
  En gruppe papirer på et bord

  Trenger du mer kompetanse?

  SANKS tilbyr undervisning og formidling som legger vekt på hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med pasienter med samisk og annen kulturell bakgrunn.
  Les mer
  Illustrasjon av klasserom med samisk flagg på tavla
  Sist oppdatert 13.02.2024