En husrekke

SANKS

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus - Vi er her for deg

Nyheter fra SANKS

 • Illustrasjon av en samtale
  17. oktober 2023
  Tilbud om psykisk helsehjelp i forbindelse med Fosen-aksjonen

  Helsepersonell fra SANKS er tilstede i Oslo-området, og kan bistå aksjonister eller andre med behov for psykisk helsehjelp. Dette vil være et lavterskeltilbud hvor du kan få samtale med en av våre terapeuter.

 • Et nærbilde av noen penger
  1. september 2023
  Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2024

  FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter.

 • Et nærbilde av noen penger
  1. september 2023
  SÁNAG dutkan- ja ovdánahttinruđat 2024

  Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus –psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledivššu (SÁNAG) dutkan ja ovdánahttin stivra (DjO) juohká gitta 2 milj. ruvnnu rádjai jahkásaččat dutkamiidda ja ovdánahttinprošeavttaide

LAVTERSKELTILBUD

SANKS tilbyr samtaler for barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser. Barn og unge kan kontakte oss på telefon: 78 96 74 20
Les mer om tilbudet
illustrasjonsbilde psykisk helse

Foreldreintervju om familiens kultur og kontekst

Foreldreintervjuet er et kartleggingsinstument for fagfolk innen psykisk helsevern som behandler samiske barn og unge. Foreldreintervjuet kan også lett tilpasses til familier med annen kulturell bakgrunn enn samisk.
Les mer om foreldreintervjuet her
En gruppe papirer på et bord

Trenger du mer kompetanse?

SANKS tilbyr undervisning og formidling som legger vekt på hvordan kulturforståelse gir nødvendig innsikt i møte med pasienter med samisk og annen kulturell bakgrunn.
Les mer
Illustrasjon av klasserom med samisk flagg på tavla
Sist oppdatert 09.08.2023