Delovertakelse av nye Hammerfest sykehus:

Starter prøvedriften av nytt sykehus

Onsdag ettermiddag signerte Finnmarkssykehuset HF og Consto Nord AS for delovertakelse av nye Hammerfest sykehus. Finnmarkssykehuset kan dermed gå i gang med teknisk prøvedrift tre måneder før opprinnelig plan.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 20.03.2024
Sist oppdatert 21.03.2024
Bilde fra signeringen av protokollen.
Daglig leder Erlend Danielsen i Consto Nord AS og Finnmarkssykehusets administrerende direktør Ole Hope signerte onsdag ettermiddag overtakelsesprotokollene. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Den viktige milepælen fant sted 20. mars under en høytidelig markering i vestibylen i det nye sykehuset for Vest-Finnmark. 

Bilde av koret som kommer ned trappen.
Hammerfest blandede kor gjør entré med Nattjoik. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

 

Etter at gjestene var ønsket velkommen, satte Hammerfest blandede kor stemningen med fremføring av Nattjoik av Frode Fjellheim, tok administrerende direktør Ole Hope og Erlend Danielsen, daglig leder i Consto Nord AS plass ved bordet for signering av protokoll. Deretter tok de hverandre i hånden til applaus i salen.

- Når vi nå signerer, overtar vi denne delen av byggeprosjektet fra Consto. Det er en stor glede å konstatere at dette har vært et byggeprosjekt med en fremdrift foran det forventede. Det har vært et prosjekt med et nært og godt samarbeid mellom partene, og et prosjekt av høy kvalitet levert innenfor budsjett, sier Hope.

 

Teknisk prøvedrift

I forkant av signeringen har partene gjennomført befaring av bygningen for å dokumentere at bygget er i henhold til kontrakten.

Funksjonsansvaret ligger imidlertid fremdeles hos totalentreprenøren, og Finnmarkssykehuset vil de neste månedene I en fase med teknisk prøvedrift.

Forarbeidet med det nye sykehuset for Vest-Finnmark startet i 2015, og ble endelig vedtatt i styret i Finnmarkssykehuset i desember 2019. Prosjektet ble deretter stadfestet av styret i Helse Nord, og høsten 2020 startet grunnarbeidene på sykehustomta.

 

Avgjørende

En mann i dress som holder en bok og en mikrofon
Ole Hope takket i talen sin Sykehusbygg og totalentreprenøren Consto Nord AS for et godt samarbeid og solid resultat. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

- Sykehusbygg, vår felles kompetanseorganisasjon for utvikling og bygging av sykehusbygg i Norge, har vært helt avgjørende for det gode resultatet. Og ikke minst vil jeg takke total-entreprenøren Consto, som har levert fra øverste hylle, sier Ole Hope.

Han understreker at prosjektledelsen gjennom hele prosjektet har hatt søkelys på god oppfølging av helse, miljø og sikkerhet, og forebygging mot arbeidslivskriminalitet.

Dette er viktig, ikke bare for oss, men for samfunnet som helhet.

- Ser vi oss tilbake, har det hele gått i et forrykende tempo. At markeringen i dag skjer tre måneder før opprinnelig plan, er et bevis på det. Det er ikke hverdagskost at et så stort offentlig byggeprosjekt går så til de grader på skinner. Men dette er en del av fortellingen om det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Den første delen. Og det er en bra start. Så kan vi bare – sammen – tenke oss hvordan fortsettelsen vil bli, slo sykehusdirektøren fast i talen etter signeringen.

 

Tett og god dialog

Prosjektleder Harald Hasfjord i Sykehusbygg HF legger vekt på at det har vært en tett og god dialog mellom partene frem mot milepælen.

- Finnmarkssykehuset skal nå ta over bygget for å starte teknisk prøvedrift, og vi er svært fornøyde med å nå denne milepælen tre måneder før opprinnelig dato. Dette er et resultat av flinke entreprenører, og en byggherre som stiller opp og tar sin del av ansvaret for fremdrift og kvalitet. Sykehusbygg HF er stolt over å være en del av dette prosjektet, sier han.

(Teksten fortsetter under bildet)

En mann i dress som snakker med en gruppe mennesker i et rom
Harald Hasfjord ønsker gjestene velkommen til seremonien. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset 

 

Fremtidsrettede løsninger

 

Byggeprosjektet nye Hammerfest sykehus er et av de største enkeltprosjektene i Finnmark siden utbyggingen av Melkøya tidlig på 2000-tallet, og mer enn halvparten av underleverandørene er hjemmehørende i Nord-Norge. I tillegg til totalentreprenøren er 158 underleverandører involvert i byggeprosjektet. 52 av disse er hjemmehørende i Finnmark, 27 har adresse Troms og 13 hører hjemme i Nordland.

Byggeprosjektet har også gitt 60 faglærlinger god praksis, særlig innen elektrofaget, som har hatt 30 lærlinger på byggeplassen.

 

En mann i dress som snakker med en gruppe menn
Hammerfest-ordfører Terje Rogde var blant gjestene, og er imponert over det nye sykehusbygget. Kommunen er en av samarbeidspartene i sykehusprosjektet. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Nye Hammerfest sykehus er et kompakt sykehusbygg, med effektive og fremtidsrettede logistiske løsninger fordelt på drøye 33.000 kvadratmeter.

Det er også et samarbeidsprosjekt mellom fire parter, der vertskommunen Hammerfest skal ha helsetjenester og sengeposter, mens UiT – Norges arktiske universitet har arealer til forskning og utdanning av sykepleiere og leger. I tillegg er Sykehusapotek Nord etablert med produksjonslokaler og utsalg.

2. april flytter de første inn i sykehusbygget. Innflyttingen skjer i puljer utover året, og i midten av desember skal all aktivitet være på plass i det nye sykehuset for Vest-Finnmark.

(Teksten fortsetter under bildet)

Prosjektsjef Rolf Johnny Nilsen i Consto.
Prosjektsjef Rolf Johnny Nilsen i Consto Nord takket for samarbeidet så langt, og overrasket i tillegg med en gave til alpinklubben, skiklubben og sanitetsforeningen, som alle fikk en gavesjekk hver som anerkjennelse av det frivillige arbeidet de står for. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset