Kriterier for henvisning til «Pakkeforløp kreft».

Finnmarkssykehuset har de siste årene sett at svært mange pasienter søkes inn til Pakkeforløp kreft i Finnmarkssykehuset. Vi har derfor laget en samleartikkel om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for henvisning til pakkeforløp. Vi håper at artikkelen kan være grunnlag for faglige diskusjoner på de respektive legekontorer og i veiledningsgrupper.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 16.10.2023
Sist oppdatert 19.01.2024
Illustrasjon av dame uten hår med kreftsykdom fra Colourbox
Colourbox illustrasjonsfoto

De siste to årene har Finnmarkssykehuset erfart at så mye som 4 av 5 pasienter (80%) som er henvist til ordningen «Pakkeforløp kreft» etter utredning viser seg ikke å ha kreft. Tall for UNN er helt annerledes, der er det kun 50% av innmeldte som viser seg ikke å ha kreft. Det kan således se ut som om langt flere søkes inn i ordningen i Finnmark. Dette setter helseforetakets kapasitet til rask utredning på strekk.

Vi har derfor laget en oversikt over hvilke kliniske kriterier som Helsedirektoratet har vedtatt at skal til for å henvise til pakkeforløp. Disse er lenket opp i lista under:

NB For noen kreftformer er allmennlegene ikke gitt filterfunksjon for å søke pasientene inn til ordningen Pakkeforløp kreft. Ved mistanke om slike kreftformer må allmennlegen skrive en grundig henvisning med anamnese, undersøkelsesfunn og supplerende undersøkelser og begrunne kreftmistanke i henvisningens tekst.  

Dette gjelder for flg kreftformer – alle er lenket til Helsedirektoratets informasjonstekster:

For generell informasjon om Pakkeforløp kreft – se her: 

Pakkeforløp på kreftområdet - Helsedirektoratet

Pakkeforløp for kreft - Diagnoseveiledere - Helsedirektoratet